Affärsidé

Vi utvecklar och säljer ett modernt sortiment av i första hand svenskodlade bär, grönsaker, potatis och blommor.
Tillsammans med våra partners på marknaden bidrar vi till svenska konsumenters nytta och matglädje.
Vårt arbete ger växtkraft hos våra odlare/ägare.

Vår historia

Den 28 mars 1960 bildades föreningen Östgöta Trädgårdshall och den 13 juni samma år började affärsverksamheten i Fridhems Handelsträdgårds lokalutrymmen i Gamla Saluhallen i Linköping. I dessa lokaler hölls rörelsen i gång till den 13 oktober 1960. Då flyttades verksamheten till lokaler på nedre botten i Ilgodsmagasinet vid Järnvägsgatan. Från samma dag eller den 13 oktober 1960 gick företaget Partiblommor med i Östgöta Trädgårdshall och flyttade in i Ilgodsets lokaler. I dessa lokaler blev föreningen kvar till lördagen den 23 november 1963, då det blev inflyttning i egna nybyggda lokaler i fastigheten på Lärlingsgatan och där vi finns än i dag.

Den 1 september 1960 startades också verksamheten i Norrköping med försäljning av både blommor och grönsaker. Verksamheten bedrevs i förhyrda lokaler vid Trädgårdsgatan, Norrköping fram till den 19 januari 1998, då avdelningen med frukt och grönsaker stängdes och övrig försäljning och distribution överförs till Linköping. Försäljningen av blommor fortsatte på Malmgatan 21 i Norrköping till och med 2008 då verksamheten flyttades till Linköping.

Den 25 oktober 1962 startades en ny avdelning för grönsaker i Turessons gamla ostlager på Kungsgatan i Motala. Den verksamheten avvecklades sedan våren 2005 och flyttades till Linköping.

Från den 1 januari 2000 drivs verksamheten i den nya föreningens namn Mellansvenska odlare Ek för. Då Östgöta Trädgårdshall och Västgrönt gick samman. 1 januari 2011 gick Öth grönsaker och Öth blommor tillsammans och heter idag Östgöta Trädgårdshall. Vi är idag ett 40-tal anställda och omsätter ungefär 150 miljoner kronor.